Навчально-методичні видання:

 

 • Яблонь Л.С. Синергетика нанорозмірних систем. Курс лекцій. – Івано-Франківськ, 2016. – 118 с.   Скачати

 

 • Яблонь Л.С., Бойчук В.М. Курс лекцій з фізики. Механіка. – Івано-Франківськ, 2014. – 112 с.   Скачати

 

 • Кланічка В.М. Ліщинський І.М. Методичні рекомендації з навчальної дисципліни «Теоретична механіка».- Івано-Франківськ: Плай, 2012.-20 с.

 

 • Кланічка В.М. ,Бродин І.І., Ліщинський І.М., Бойчук В.М., Яблонь Л.С. Програма виробничої практики студентів напряму підготовки «Фізика» ОКР бакалавр. Івано-Франківськ: Плай, 2013. - 56 с.

 

 • Кланічка В.М., І.М. Ліщинський, Л.С. Яблонь. «Загальна фізика. Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка». - Івано-Франківськ: Плай, 2013. - 34 с.

 

 • Кланічка В.М., І.М. Ліщинський В.М. Бойчук. «Загальна фізика. Електрика і магнетизм». Івано-Франківськ: Плай, 2013. - с. 66

 

 • І.А. Климишин ,Б.О. Мурніков, Г.О. Гарбузов, Т.І. Кабанова. Астрономія. Одеса: Астропринт, 2012.– 320 с.

 

 • Климишин О.І., Семак О.І. Відкриття нашого Всесвіту. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012.–112 с.

 

 • Климишин І.А. Фрагменти космології. Івано-Франківськ: видавець Третяк І.Я., 2012.– 124 с.

 

 • Климишин І.А. Формула Творця. Івано-Франківськ: видавець Третяк І.Я., 2012.– 24 с.

 

 • Климишин І.А. Бачити добро у добрі. Івано-Франківськ: видавець Третяк І.Я., 2012.– 32 с.

 

 • Климишин І.А. Календар і основи пасхалії. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012.–74 с.

 

 • Климишин І.А. Зоряне небо: атлас-довідник. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012.– 156 с.

 

 • Яблонь Л.С.,Бойчук В.М., Ліщинський І.М. Загальна фізика. Методичні рекомендації для студентів напряму підготовки «Комп’ютерна інженерія». Івано-Франківськ: Приватний підприємець Голіней О.М., 2011. – 144 с.

 

 • Яблонь Л.С., Запухляк І.М., Бойчук В.М. Система автоматизованих обчислень Маthcad. Івано-Франківськ: Приватний підприємець Голіней О.М., 2011. –104 с.

 

 • Яблонь Л.С. Історія науки і техніки. Курс лекцій та методичні рекомендації для студентів сп. «Філософія». Івано-Франківськ: Приватний підприємець Голіней О.М., 2012. – 160 с.

 

 • Яблонь Л.С. Курс загальної фізики. Довідник. Івано-Франківськ: Приватний підприємець Голіней О.М., 2012. – 128 с.

 

 • Бойчук В.М., Ліщинський І.М. Загальна фізика. Методичні рекомендації для напряму підготовки «Комп’ютерна інженерія». Івано-Франківськ, Приватний підприємець Голіней О.М.: –2011.– 144. с.

 

 • Бойчук В.М.,Запухляк Р.І., Яблонь Л.С. Система автоматизованих обчислень MathCad. Івано-Франківськ, Приватний підприємець Голіней О.М.: –2011.– 106. с.

 

 • Бойчук В.М. Методичні рекомендації з курсу «Концепції сучасного природознавства» для спеціальностей 7.04020301, 8.04020301 «Фізика» та 7.04020402, 8.04020402 «Радіофізика і електроніка» галузі знань 0402 «Фізико-математичні науки». Івано-Франківськ, Приватний підприємець Голіней О.М.: –2011

 

 • Бойчук В.М. ,Яблонь Л.С. Курс загальної фізики. Довідник. Івано-Франківськ, Віддруковано: Приватний підприємець Голіней О.М.: –2011.– 128. с.

Visitor Map


Map

Twitter